Wykazy lektur
Kwerenda w sieci
Linki do wirtualnych bibliotek

 

Wykazy lektur:

 

Literatura XX wieku
Obowiązuje znajomość przynajmniej jednej pozycji z każdej grupy.

Powieść I
Marcel Proust W poszukiwaniu straconego czasu
Franz Kafka Proces
Franz Kafka Zamek
Franz Kafka Dzienniki
James Joyce Ulisses
Robert Musil Człowiek bez właściwości
Powieść II
Thomas Mann Doktor Faustus
Thomas Mann Czarodziejska góra
Hans Henny Jahnn Drewniany statek
Hermann Hesse Wilk stepowy albo Gra szklanych paciorków
Ernst Junger Na marmurowych skałach
Gunter Grass Blaszany bębenek albo Turbot
Powieść III
Andre Gide Immoralista
Louis Ferdinand Celine Podróż do kresu nocy albo Śmierć na kredyt
Boris Vian Jesień w Pekinie
Alber Camus Obcy
Jean-Paul Sartre Mur
Alain Robbe-Grillet Dżin. Czerwona wyrwa w bryku ulicznym
Georges Perec Rzeczy
Roland Topor Lokator
Powieść IV
William Faulkner Światłość w sierpniu
John Dos Passos USA
Ernest Hemingway Śmierć po południu
Jerome David Salinger Buszujący w zbożu
Saul Below Henderson, król deszczu
Powieść IVa
Malcolm Lowry Pod wulkanem
Graham Greene Sedno sprawy
William Golding Władca much
Ian McEwan Opowiadania
Powieść V
Thomas Pynchon 49 idzie pod młotek
Harry Mathews Przemiany
John Barth Bakunowy faktor
Susan Sontag Zestaw do śmierci
Joseph Heller Paragraf 22, Coś się stało
Kurt Vonnegut jr. Matka Noc, Rzeźnia numer pięć
Powieść Va
Henry Miller Zwrotnik Raka, Zwrotnik Koziorożca
Vladimir Nabokov Lolita
Philip Roth Kompleks Portnoya
Erica Jong Strach przed lataniem, Babski blues
Powieść VI
Jorge Louis Borges Alef
Julio Cortazar Gra w klasy
Gabriel Garcia Marquez Sto lat samotności, Jesień patriarchy
Alejo Carpentier Szaleństwo i metoda
Powieść VII
Bohumil Hrabal Pociągi pod specjalnym nadzorem
Bohumil Hrabal Postrzyżyny, Taka piękna żałoba, Skarby świata całego
Ota Pavel Śmierć pięknych saren
Milan Kundera Księga śmiechu i zapomnienia, Nieznośna lekkość bytu
Powieść VIII
Ivo Andric Most na Drinie
Miodrag Bulatovic Bohater na ośle, Wojna była lepsza
Milorad Pavic Słownik chazarski
Powieść polska
Jerzy Andrzejewski Popiół i diament
Julian Stryjkowski Głosy w ciemności
Tadeusz Nowak A jak królem a jak katem będziesz
Tadeusz Myśliwski Kamień na kamieniu
Jerzy Krzysztoń Obłęd
Poezja
Piotr Matywiecki Od początku. Antologia poezji polskiej od średniowiecza do wieku XX t.II
Zygmunt Kubiak Antologia poezji nowogreckiej
Janusz Strasburger Poeci nowej Grecji
Wanda Medyńska Antologia współczesnej poezji bułgarskiej
Piotr Sommer Antologia nowej poezji brytyjskiej
Stanisław Barańczak Od Walta Whitmana do Boba Dylana
Marian Grześczak Antologia izraelska
Stanisław Stanuch Najsłynniejsze poematy XX wieku
Czesław Miłosz Mowa wiązana
Dramat
Samuel Beckett Czekając na Godota
Harold Pinter Dozorca
Friedrich Durenmatt Wizyta starszej pani
Bogusław Schaeffer Scenariusz dla trzech aktorów
Tadeusz Kantor Umarła klasa
Krytyka literacka
Z.Lewicki (wyb. i opr.) Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne.
Henryk Bereza Bieg rzeczy
Jan Błoński Widzieć jasno w zachwyceniu

Historia stylów i technik kompozytorskich

J.Chomiński, K.Wilkowska-Chomińska Historia muzyki
B.Schaeffer Dzieje muzyki
J.Reiss Mała historia muzyki
C.Sachs Historia instrumentów muzycznych
C.Sachs Muzyka w świecie starożytnym
M.Wozaczyńska Muzyka średniowieczna
H.Feicht Polifonia renesansu
A.Einstein Muzyka w epoce romantyzmu
T.A.Zieliński Style, kierunki i twórcy muzyki XX wieku
B.Schaeffer: Klasycy dodekafonii
M.Gołąb Dodekafonia

Zarys etnomuzykologii

A.Czekanowska Etnografia muzyczna
A.Czekanowska Głowne kierunki i metody etnomuzykologii
A.Czekanowska Muzyka Azji
C.Sachs Historia instrumentów muzycznych
C.Sachs Muzyka w świecie starożytnym

Media w edukacji

Z.Bauer, E.Chudziński, Dziennikarstwo i świat mediów, Universitas, Kraków 2000.
E.Czerniawska, Giętkość strategiczna i głębokie przetwarzanie - podstawowe elementy efektywnego uczenia się. "Kognitywistyka i Media w Edukacji" T.6, Toruń 2002 nr 1-2, s.183-196.
M.Gałaś, Przemoc w mediach. [W:] M.Gałaś, Wartości kultury w epoce współczesnej. Akapit, Toruń 2000, s.95-118.
T.Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. PWN, Warszawa 1999.
F.Januszkiewicz, W. Skrzydlewski, Edukacyjne zastosowania telewizji. WSiP, Warszawa 1991.
S.Juszczyk, Komunikacja człowieka z mediami. Katowice 1998.
E.Orzechowski, Wokół zarządzania kulturą, edukacją, mediami. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
K.Szatrawski, Nowe media - nowe przestrzenie. Przemiany kulturowe a kategorie przestrzenne. [W:] Wyzwania pedagogiki medialnej. Nowe perspektywy XXI wieku. (Praca zbiorowa pod red. M. Sokołowskiego) Olsztyn 2001, s.109-122.
K.Szatrawski, Tradycyjne systemy wartości w przestrzeni technologicznej - konsekwencje edukacyjne. [W:] Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym. X Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. (Praca zbiorowa pod red. J. Morbitzera) Kraków 2001, s.192-199.

Kultura europejska
Lektury uzupełniające

część I
J. Le Goff Kultura średniowiecznej Europy, Volumen, Warszawa 1994.
M. Banniard, Wczesne średniowiecze na Zachodzie, Volumen, Warszawa 1998.
J.-F. Noël, Święte cesarstwo, Volumen, Warszawa 1998.
J. Huizinga, Jesień średniowiecza, PIW, Warszawa 1996.
J. Delumeau, Cywilizacja odrodzenia, PIW, Warszawa 1987.
E. Garin (red.), Człowiek renesansu, Volumen, Warszawa 2001.
U. Im Hof, Europa oświecenia, Krąg-Volumen, Warszawa 1995.
M. Vovelle (red.), Człowiek oświecenia, Volumen, Warszawa 2001.
P. Johnson, Narodziny nowoczesności, Marabut, Gdańsk 1995.
R. Przybylski, Klasycyzm czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Marabut, Gdańsk 1996.
B. Croce, Historia Europy w XIX wieku, Czytelnik, Warszawa 1998.
J.Łotman, Kultura i eksplozja, PIW, Warszawa 1999.
I. Berlin, Pod prąd. Eseje z historii idei, Zysk i S-ka, Poznań 2002.
W. Lepenies, Trzy kultury, Wyd. Poznańskie, Poznań 1997.
część II
U. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, Znak, Kraków 1994.
A. Guriewicz, Problemy średniowiecznej kultury ludowej, PIW, Warszawa 1987.
J. Le Goff, Świat średniowiecznej wyobraźni, Volumen-Bellona, Warszawa 1997.
G. Minois, Kościół i wojna. Od czasów Biblii do ery atomowej, Volumen-Bellona, Warszawa 1998.
C.S. Lewis, Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej, Znak, Kraków 1995.
D. de Rougemont, Miłość a świat kultury zachodniej, PAX, Warszawa 1999.
L. Benevolo, Miasto w dziejach Europy, Krąg-Volumen, Warszawa 1995.
J. Woźniakowski, Góry niewzruszone. O różnych wyobrażeniach przyrody w dziejach nowożytnej kultury europejskiej, Znak, Kraków 1995.
R. Sennett, Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji zachodu, Marabut, Gdańsk 1996.
M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Ossolineum, Wrocław 1986.
P. Riché, Edukacja i kultura w Europie Zachodniej, Volumen-PAX, Warszawa 1995.
M. Mollat du Jourdin, Europa i morze, Krąg-Volumen, Warszawa 1995.
J.-L. Flandrin, Historia rodziny, Volumen-Liga Republikańska, Warszawa 1998.
R. Kiersnowski, Moneta w kulturze wieków średnich, PIW, Warszawa 1988.
J. Le Goff, Sakiewka i życie. Gospodarka i religia w średniowieczu, Marabut 1995.

 

Kwerenda w sieci:

 

Google
Szukaj w całym Internecie na stronach Wirtualnej Polski

 

Źródła polskie w Internecie:

 

Biblioteka literatury polskiej w Internecie

Polskie dzieła literackie
w nowozelandzkich zasobach internetowych

Wypisy filozoficzne

 

 

 

Źródła obcojęzyczne on-line:

 

www.Books-On-Line.com

The Wittgenstein Archives at the University of Bergen

Federation of American Scientists 

FREE Computer & Internet Online Books

 

 

Powrót do strony głównej