Informacja o ankiecie

 


 

Pod względem technicznym ankieta jest już mocno przestarzała. Może jednak być przykładem rozwiązania prostego, opartego na html-u. Największą jej wadą jest niewygodna obsługa napływających pocztą elektroniczną danych. Rozwiązania oparte na technologii php, z automatyzacją wstępnej obróbki danych, wymagają jednak zaangażowania serwera.
Decyzja o wyborze technologii zależy od wielu czynników - przede wszystkim od wielkości planowanej próby. W przyszłości z pewnością będą promowane rozwiązania bardziej zaawansowane, co będzie związane z postępem technologicznym i obniżaniem kosztów usług.


POWRÓT